ÚvodO spoločnostiUvodUvod

Služby

  • sprostredkovateľská činnosť
  • poradenská, školiaca činnosť v oblasti životného prostredia, rozvoja regiónov
  • konzultačná činnosť pri riešení problémov s rozvojom regiónov
  • projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh základného geologického výskumu a regionálneho geologického výskumu
  • projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh hydrogeologického prieskumu, inžinierskogeologického prieskumu a geologického prieskumu životného prostredia

SprostredkovaniePoradenstvoKonzultácieProjektovanieNaše službyÚvod